1Skrutkové
Do podvozkov Y25 Cs, Rs, Lsd a iné

Podľa požiadaviek zákazníka

2Prstencové a ich časti

15kJ, 30 kJ, 32kJ, 320 kN, 350kN

3Evolutné

1421, 0427,003, 0152, 1017 a iné

4Parabolické, listové pružnice a ich časti