1Śrubowe
Do podwozia Y25 Cs, Rs, Lsd i inne

Zgodnie z wymaganiami

2Pierścieniowe i ich części

15kJ, 30 kJ, 32kJ, 320 kN, 350kN

3Taśmowe

1421, 0427,003, 0152, 1017 i inne

4Paraboliczne, piórowe i ich części