1Towarowe – nowe
1Keystone 50 kJ
2Keystone with friction spring 15 kJ
3Light
4Keystone with friction springs of Ringfeder type 32 kJ
5Keystone – Kamax 30 kJ
6Keystone – Kamax 40 kJ
7Keystone 30 kJ with rubber buffers
2Towarowe – wyremontowane
3Pasażerskie – nowe
2Keystone S110